Make your own free website on Tripod.com 

SOALAN-SOALAN JAWAB LISAN
MESYUARAT KEDUA, PENGGAL KETIGA, PARLIMEN KESEPULUH
PADA 16 JULAI HINGGA 2 OGOS 2001


Soalan Pada 25 & 26 Julai 2001 Kepada Menteri
Jawapan Menteri Pendidikan Mengenai Guru Bahasa Inggeris dan juga Jawapan Menteri Pengangkutan Mengenai Ujian Dadah Bagi Pemandu Kenderaan.

Ucapan Membahas Rang Undang-Undang Akta Tandatangan Digital 1997  Pada 23 JULAI 2001

Ucapan Membahas Rang Undang-Undang Akta Perkhidmatan POS 1991 Pada 19 JULAI 2001


SOALAN TAMBAHAN MENCADANG PENGUTAN TOL MENGGUNA TOUCH N GO DAN
SOALAN MENGENAI ICT DI INSTITUT KEMAHIRAN MARALAPORAN SIDANG PARLIMEN
DARI DEWAN RAKYAT 28 MAC - 14 APRIL 2001


Soalan Mengenai Caj & Penalti Yang dikenakan TNB

Jawapan Pada 5 April 
YB Bachok Cadang ICT Diperluaskan Di Luar Bandar


Soalan & Jawapan di Parlimen Pada 5 & 10 April 2001 Mengenai Kementerian Pembangunan Wanita
 


Jawapan Timbalan Menteri Sains Teknologi & Alam Sekitar: Soalan Tambahan  4 April 2001 
(menggalak saintis)


Jawapan Lisan Soalan YB Wan Nik Pada 3 April 2001 dijawab oleh Tim Men. Perusahaan Utama (Penebangan Hutan di Kelantan Mengikut Kuota)

Sesi Soal-Jawab  1 April 2001 di Parlimen Bersama dengan Soalan YB Rantau Panjang (Kempen Literasi Komputer & Pelabuhan Perikanan Tok Bali, Pasir Puteh)

Sesi Soal Jawab 29 Mac 2001
Sesi Soal Jawab 28 Mac 2001